ការ​គ្រប់គ្រង​ជំងឺឆ្កួតជ្រូក គួរ​តែ​ដឹង!!!

283

នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​កុមារ​ប្រហែល ៤៧០០០០ អាយុ​ចាប់ពី​១៧​ឆ្នាំ​ចុះ​ក្រោម​មាន​ជំងឺ​ឆ្គួ​ត​ជ្រូក ។ បើសិនជា​គ្រួសារ​អ្នក​មានកូន​កើត​ជំងឺសរសៃប្រសាទ​មួយ​នេះ យក​ល្អ​គួរតែ​រៀបចំ​គម្រោង​ដើម្បី​គ្រង់​គ្រង​ជំងឺ​នេះ​នៅ​តាម​សាលា​ដែល​គេ​ទៅ​រៀន​ផង​៖

Loading...

១-​ចូរ​បើកចំហ​ការ​ទាក់ទង​ជាមួយនឹង​គ្រូពេទ្យ​ដើម្បី​ច្បាស់​ថា ការ​ប្រកាច់​របស់​កូន​ត្រូវ​បាន​គ្រប់គ្រង​បាន​ច្រើន​បំផុត​តាមតែ​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​។

២-​ចូរ​ស្វែងរក​ជម្រើស​ព្យាបាល ខុស​ៗ​គ្នា​សម្រាប់​កូន​មាន​ជំងឺឆ្កួតជ្រូក​នេះ ។

៣-​ចូរ​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​គ្រូពេទ្យ​ប្រចាំ​សាលា និង​បុគ្គលិក​នៅ​សាលា​ឲ្យ​មានការ​យល់​ដឹង​ច្រើន​អំពី​ជំងឺឆ្កួតជ្រូក​នេះ និង​ចេះ​ច្បាស់លាស់​អំពី​វិធី​សង្គ្រោះ​បឋម (​ប្រភព​ពី​៖ Health.com.kh) ៕