លុយ​ដុ​ង​វៀតណាម​ធៀប​នឹង​លុយ​រៀល​ខ្មែរ ​មាន​អត្រា​បែប​ណាស​ប្តា​ហ៍​នេះ

ពេញ​មួ​យស​ប្តា​ហ៍​នេះ​តែ​ម្តង សូម​បង្វែរ​អារម្មណ៍​បងប្អូន ​ដែល​និយម​ចាយប្រាក់​ដុ​ង​វៀតណាម​មក​ដឹង​ពី​ហាងឆេង​ធៀប​ ជាមួយ​ប្រាក់​រៀល​ខ្មែរ ថា​តើ​មាន​អត្រា​ឡើង​ចុះ​បែប​ណា ។ ធនាគារ អេ​ស៊ី​លី​ដា ភី​អិ​ល​ស៊ី ឱ្យ​ដឹង​ថា​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី២២ ​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩​មកនេះ គឺ១​ដុ​ង​ មាន​អត្រា​ទិញ ០,១៧២២រៀល អត្រា​លក់ ០,១៧៦៧រៀល ។

Loading...
អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត ជា​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោក​អ្នក អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​សេវា​ធនាគារ តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​ដែល​ដំណើរការ​ដោយ Android និង iOS

ដោយឡែក​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ២១​គឺ ១​ដុ​ង​មាន​អត្រា​ទិញ ០,១៧២២ រៀល អត្រា​លក់ ០,១៧៦៥ រៀល​, ថ្ងៃ​ទី ២០​មាន​អត្រា​ទិញ ០,១៧២១ រៀល និង អត្រា​លក់ ០,១៧៦៥ រៀល ។ ចំពោះ​ថ្ងៃ​ទី ១៩​កន្លង​មក ១​ដុ​ង​មាន​អត្រា​ទិញ ០,១៧២១ រៀល អត្រា​លក់ ០,១៧៦៥ រៀល និង​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ១៨​ដើ​ម្ប​ស​ប្តា​ហ៍​មាន​អត្រា​ទិញ ០,១៧២១ រៀល អត្រា​លក់ ០,១៧៦៥ រៀល ។

តាម​រយៈ​ប្រភព​ខាងលើ គឺ​សរុប​ពេញ​មួ​យស​ប្តា​ហ៍​នេះ​បង្ហាញ​ថា អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​ដុ​ង​វៀតណាម​ធៀប​ជាមួយ​ប្រាក់​រៀល​ខ្មែរ គឺ​មានការ​ប្រែប្រួល​តិចតួច​បំផុត​ដែល​អាច​ចាត់​ទុក​ថា​មាន​លំនឹង​ល្អ​ផង​ដែរ ៕