អត់​ការងារ​ជា​មនុស្ស​អន់

មនុស្ស​យើង​គប្បី​យកចិត្តទុកដាក់​ចំពោះ​ការងារ ព្រោះថា មនុស្ស​អត់​ការងារ​ជា​មនុស្ស​អន់ ជា​មនុស្ស​ទ្រមក់ ប៉ុន្តែ​បើ​មាន​ការងារ​អាក្រក់ ទុច្ចរិត​ទៅ​វិញ​នោះ លោក​ចាត់​ថា​ជា​មនុស្ស​គម្រក់​ពេក​ណាស់ ដេក​នៅ​ឱ្យ​ស្ងៀម​ទៅ​ប្រសើរ​ជាង​។

Loading...

ពិត​ណាស់​ការងារ​បែងចែក​មនុស្សលោក​ឲ្យ​ខ្ពង់ខ្ពស់ ឬ​ថោកទាប​ទៅ​តាម​លំដាប់ ដូច្នេះ​សូម​មនុស្សលោក​ទាំងឡាយ ខំប្រឹង​ប្រែង​លះបង់​នូវ​ការងារ​ណា​ដែល​សៅហ្មង ដើម្បី​ឲ្យ​ខ្លួនឯង​បាន​សណ្ដក​របូត​រួច​ផុត​អំពី​ភាព​នៃ​បុគ្គល​ថោកទាប ហើយ​ខំប្រឹង​ប្រែង​ព្យាយាម​ក្នុង​ការងារ​ណា​ដែល​បរិសុទ្ធ ប្រាស​ចាស​ទោស ដើម្បី​ឱ្យ​បានជា​មនុស្ស​ឧត្ដុង្គឧត្ដម​ខ្ពង់ខ្ពស់ រស់នៅ​ដោយ​ក្ដី​ស្ងប់ រីករាយ​ជា​និច្ច​ព្រោះ​បានឃើញ​អំពើ​បរិសុទ្ធ​របស់​ខ្លួន ។

ហេតុនេះ​បុគ្គល​ត្រូវ​តែ​យកចិត្តទុកដាក់​ចំពោះ​ការងារ ជា​ពិសេស​គឺ​ការងារ​ដែល​ខ្លួន​កំពុ​ង​ធ្វើ បើ​ការងារ​នោះ​ប្រាសចាក​នូវ​ទោស​ហើយ ទោះជា​ការងារ​អ្វី​ក៏​ដោយ កុំ​ឲ្យ​មើល​ងា​យ​ថា អន់​ឬ​ថោកទាប​ឲ្យ​សោះ ត្រូវ​ចេះ​ស្រលាញ់​ការងារ​នោះ ព្រោះ​មិន​មាន​អ្នក​ណា​ម្នា​ក់​គាំទ្រ​យើង​ឲ្យ​ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្រៅ​អំពី​ខ្លួនឯង​ដែល​គោរព​នូវ​ការងារ​របស់​ខ្លួនឯង​ឡើយ​ ។ (ដោយសាន សារិន)