ជំនឿ​ខុស​នឹង​នាំ​ឱ្យ​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​ជីវិត

ជំនឿ​ដែល​ត្រឹមត្រូវ​គួរ​អាង​ទៅ​លើ​ហេតុ​និង​ផល​ជា​ចម្បង​ហើយ​ច្បាស់លាស់ ហេតុ​គឺ​ទ​ង្វើ​សព្វបែបយ៉ាង ឯ​ផល​គឺ​ផ្លែផ្កា​កើត​ចេញ​មក​អំពី​ទ​ង្វើ​ទាំងពួង​ទាំងឡាយ​នោះ​ពិត​ៗ និង​ត្រូវ​ប្រកបដោយ​បញ្ញា​ផង ។

Loading...

ដូច​នៅ​ក្នុង​គម្ពីរ​កា​លាម​សូត្រ ព្រះ​សម្ពុទ្ធ​ទ្រង់​បាន​ទេសនា​ដាស់តឿន​ដល់​បរិស័ទ​ទូទៅ​ថា មុន​នឹង​ជឿ​តាម ធ្វើ​តាម​ត្រូវ​គិត​ដោយ​ឧបាយ​គឺ​បញ្ញា មិនមែន​គ្រាន់តែ​ឮ​ភ្លាម​ហើយ​ជឿ​ភ្លែត​នោះ​ក៏​ទេ​ដែរ ។ ខាងក្រោម​ជា​ពុទ្ធឱវាទ​ដែល​ព្រះ​ភគវា​សម្តែង​ទុក​មក​យ៉ាងនេះ​ថា ៖

១-​កុំ​ប្រកាន់​ជឿ​ដោយ​អាង​ថា​ខ្លួន​ពេញចិត្ត ។

២-​កុំ​ប្រកាន់​ជឿ​ថា​អ្នក​នេះ​ជា​បញ្ញវន្ត​ល្មម​ជឿ​តាម​បាន ។

៣-​កុំ​ប្រកាន់​ជឿ​តាម​ក្បួន​របស់​ខ្លួន​ដែល​មាន​មក ។

៤- កុំ​ប្រកាន់​ជឿ​ដោយ​អាង​ហេតុ​និង​ស្មាន​យក ។

៥- កុំ​ប្រកាន់​ជឿ​ដោយ​អាង​លើ​ការ​គ្នេរគ្នាន់​កាត់​តម្រូវ​តាម​ចិត្ត​សន្តាន ។

៦-​កុំ​ប្រកាន់​ជឿ​ដោយ​អាង​លើ​ការ​ត្រិះ​រិះ​តាម​អាកា​រៈ​ដែល​បានឃើញ ។

៧-​កុំ​ប្រកាន់​ជឿ​ដោយ​អាង​ថា​សមណៈ​នេះ​ជា​គ្រូ​របស់​អញ ។

៨- កុំ​ប្រកាន់​ជឿ​អ្វី​ដែល​ឮ​ត​ៗ​គ្នា​មិន​មាន​ហេតុផល ។

៩- កុំ​ប្រកាន់​ជឿ​អ្វី​ដែល​គេ​ធ្វើ​មក​ត​ៗ​គ្នា ។

១០-​កុំ​ប្រកាន់​ជឿ​អ្វី​ដោយ​អាង​ថា​បានឮ​គេ​និយាយ​មក ។

ការ​ជឿ​ដោយ​ខ្វះ​បញ្ញា មិន​មាន​ហេតុផល​ត្រឹម​ត្រូវជា​ជំនឿ​នាំទុក្ខ​មក​ដាក់ខ្លួន ខាត​ទាំង​ពេលវេលា អស់ទាំង​ទ្រព្យសម្បត្តិ ។ ដោយសាន សារិន