៤​ល្បិច​របស់​អ្នកលក់ អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ខ្ជះ​ខ្ជាយ​​លុយ

គោលដៅ​សំខាន់​របស់​អ្នកលក់ គឺ​ជំរុញ​ឲ្យ​អតិថិជន​ទិញ​កាន់តែ​ច្រើន​ពី​ពួក​គេ ដូច្នេះ ​អ្នកលក់​អាច​ប្រើ​ល្បិច​ខុស​ៗ​គ្នា ​ដើម្បី​បោកប្រាស់​ឲ្យ​អ្នកទិញ​ខ្ជះខ្ជាយ​ថវិកា​លើ​ផលិតផល​ដែល​ពួក​គេ​មិន​ត្រូវការ ។ ក្នុង​នាម​ជា​អ្នកទិញ អ្នកមាន​តែ​វិធី​មួយ​ទេ​ ដើម្បី​ជៀសវាង​ល្បិច​ទាំងនេះ គឺ​សិក្សា​ពី​វា​និង​ដឹង​ថា​ ពេល​ណា​អ្នកលក់​កំពុង​តែ​លេងល្បិច​ជាមួយ​អ្នក ។

Loading...

ខាងក្រោម​នេះ ​គឺជា​ល្បិច​ភាគច្រើន​ដែល​អ្នកលក់​តែងតែ​ប្រើ​ ដើម្បី​បង្ខំ​ឲ្យ​អតិថិជន​ចាយវាយ​ច្រើន​ទាំង​មិន​ដឹង​ខ្លួន​៖
១-ផ្លា​ក​តម្លៃ​៖
ជា​ទូទៅ​អ្នក​មិន​គួរ​ទិញ​អ្វី​ដែល​មានការ​លក់​បញ្ចុះតម្លៃ​ទេ​ប្រសិនបើ​អ្នក​មិនដឹង​ពី​តម្លៃ​មុន​របស់​ផលិតផល​នោះ ព្រោះ​អ្នកលក់​អាច​នឹង​ប្តូរ​ផ្លា​ក​តម្លៃ​ដែល​បង្ហាញ​ពី​ការ​ចុះថ្លៃ​ច្រើន​ទាំង​កាល​ពិត​គែ​តម្លៃ​ផលិតផល​ត្រូវ​បាន​បញ្ចុះ​តែ​បន្តិច​ប៉ុណ្ណោះ ។

២-លក្ខខណ្ឌ​ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​អ្នកទិញ​ច្រើន​ទើប​ទទួល​បានការ​បញ្ចុះតម្លៃ​៖
ពេល​ខ្លះ​ទៀត អ្នកលក់​អាច​នឹង​បង្ខំ​ឲ្យ​អ្នកទិញ​ទំនិញ​ក្នុង​ចំនួន​ណាមួយ​ទើប​អាច​ទទួល​បានការ​បញ្ចុះតម្លៃ​បន្តិចបន្តួច​ជាដើម ។ មនុស្ស​ភាគច្រើន​ប្រើ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​ជា​ការ​ដោះសារ​ដើម្បី​ទិញ​ទំនិញ​ដែល​ខ្លួន​មិន​ត្រូវការ​ទាំង​កាល​ពិត​គឺ​ពួក​គេ​កំពុង​តែ​ខ្ជះខ្ជាយ​លុយ ។

៣-ចាក់​បទ​ចម្រៀង​ដែល​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​៖
បទ​ចម្រៀង​ក្នុង​ខាង​អាច​នឹង​ជះ​ឥទ្ធិពល​លើ​ទម្លាប់​ទិញ​របស់​អ្នក​បាន ។ ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ជា​ច្រើន​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ការ​ចាក់​ភ្លេង​បែប Classical អាច​ជំរុញ​ឲ្យ​អ្នកទិញ​ចាយវាយ​ច្រើន ខណៈ​ដែល​បទ​ចម្រៀង​ណូអែល​ក៏​អាច​មាន​ឥទ្ធិពល​ដូច​គ្នា ព្រោះ​វា​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​នឹក​ដល់​ការ​ទិញ​កាដូ ។ ជា​ទូទៅ អតិថិជន​នឹង​ចាយវាយ​តិច​ប្រសិនបើ​ពួក​គេ​ស្តាប់​ចម្រៀង​ដែល​លឿន​ៗ​ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​ជៀសវាង​ល្បិច​នេះ​បាន​ដោយ​ស្តាប់​បទ​ចម្រៀង​មាន​លើ​ទូរស័ព្ទ​របស់​ខ្លួន ។

៤-ជំរុញ​ឲ្យ​អ្នក​ប៉ះ​ផលិតផល​៖
ការ​ស្រាវជ្រាវ​មួយ​របស់​សាកលវិទ្យាល័យ Ohio State University ប្រចាំ​សហរដ្ឋអាមេរិក​បាន​ប្រទះ​ឃើញ​ថា ការ​ប៉ះ​ផលិតផល​ណាមួយ​អាច​ជំរុញ​ឱកាស​ឲ្យ​អ្នកទិញ​វា​កាន់តែ​ខ្ពស់​ឡើង ព្រោះ​វា​ជំរុញ​ឲ្យ​អ្នកមាន​អារម្មណ៍​ថា​ជា​ម្ចាស់​កម្មសិទ្ធិ​របស់​វា ។ ពេល​ខ្លះ​គ្រាន់តែ​កាន់​វា​តែ ១០ វិនាទី​ក៏​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​មាន​អារម្មណ៍​ទាំងនេះ​ដែរ ។