លទ្ធផល​ពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ប៉ាស្ទ័រ​បាន​បង្ហាញ វិជ្ជមាន​វីរុស​កូ​វី​ដ​១៩ ចំនួន​៤​នាក់​ជា​ករណី​ថ្មី

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២០​នេះ បាន​ចូ​ន​ដំណឹង​ដល់​សាធារណៈជន ស្ដី​ពី​ការ​រក​ឃើញ​២​ករណី​ថ្មី​ទៀត ជា​បុរស​ជនជាតិ​ខ្មែរ​ដែល​វិល​ត្រឡប់​មក​ពី​ការ​ចូលរួម​ពិធី​សាសនា​នៅ​ប្រទេស​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី និង​២​ករណី​ថ្មី ជា​បុរស​ជនជាតិ​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី វិជ្ជមាន​វីរុស កូ​វី​ដ​១៩​។ សូម​អា​នេ​សេចក្ដី​លម្អិត​នៃ​លិខិត​ខាងក្រោម ៖

Loading...