បងប្អូន​ខ្មែរ​មក​ពី​ថៃ​ត្រូវ​នៅ​ដោយឡែក​រយៈពេល​១៤​ថ្ងៃ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ​រាលដាល​កូ​វី​ដ​១៩

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ បងប្អូន​ខ្មែរ​ធ្វើការ​នៅ​ថៃ​បាន​សម្រុកចូល​កម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃនេះ ពួក​គាត់​ត្រូវ​នៅ​ដោយឡែក​ពី​គេ និង សមាជិកគ្រួសារ​រយៈពេល​១៤​ថ្ងៃ ដើម្បី​ចៀសវាង​ការ​ចម្លង​មេរោគ​កូ​វី​ដ​ដល់​សមាជិកគ្រួសារ​ផ្សេង​ទៀត​។ វា​ជា​គោលការណ៍​ទូទៅ​ដែល​អ្នក​ដែល​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​ពី​ប្រទេស​មានការ​រាលដាល​មេរោគ​កូ​វី​ដ​១៩ ត្រូវ​នៅ​ដោយឡែក រយៈពេល​១៤​ថ្ងៃ​។

Loading...

ក្នុង​រយៈពេល​១៤​ថ្ងៃនេះ បើសិនជា​មាន​លេច​ចេញ​រោគ​សញ្ញា​ដូច​ជា​ក្តៅខ្លួន ក្អក កណ្តាស់ ត្រូវ​ប្រញាប់​ទាក់ទង​គ្រូពេទ្យ​តាម​រយៈ​លេខ​ទូរស័ព្ទ​១១៥​។ ការ​នៅ​ដោយឡែក​ជា​វិធា​នា​ការ​អាច​ការពារ​ខ្លួនឯង​ផង ការពារ​សមាជិកគ្រួសារ​ផង និង​មិត្តភក្តិ​ផង ពី​ការ​ឆ្លង​មេរោគ​កូ​វី​ដ​១៩​។

ដូច្នេះ​បង​ប​ប្អូន​ខ្មែរ​ដែល​ត្រឡប់​ពី​ថៃ ត្រូវ អនុវត្ត​តាម​អ្វី​ដែល​ប្រកាស​ដោយ​ក្រសួងសុខាភិបាល ទាក់ទង​នឹង​ការ​ដាក់ខ្លួន​នៅ​ដោយឡែក​នេះ​។ ចំណែក​ប្រជាជន​កម្ពុជា​យើង​ផ្សេង​ទៀត​ក៏​គួរតែ​ជួយ​ប្រាប់​ពួក​គាត់​ឲ្យ​ដឹង​ពី​ភាព​ចាំបាច់​នេះ​៕ ដោយ ៖ សហការី