កូ​វី​ដ​-១៩ ៖ ធ្វើ​ដូច​ម្តេច​កុំ​ឲ្យ​ចេះ​តែ​យកដៃ​ប៉ះ​មុខ

ការ​ស្រាវជ្រាវ ៖ ការ​យកដៃ​ប៉ះ​មុខ​អាច​នឹង​នាំ​ឲ្យ​មានការ​ឆ្លង​មេរោគ​កូ​វី​ដ​-១៩ ដោយ ប្រការ​ណាមួយ​។ ដូច្នេះ​អ្នក​គួរ​ធ្វើ​ដូច​ម្តេច​កុំ​ឲ្យ​ចេះ​តែ​យកដៃ​ប៉ះ​មុខ​។
វិធី​ដែល​ល្អ​គឺ​ធ្វើ​ឲ្យ​ដៃ​អ្នក​ជាប់រវល់ ពេល​អ្នក​ទំនងជា​ប៉ះ​មុខ​របស់​អ្នក​។

Loading...

១-​ប្រសិនបើ​អ្នក​ទំនងជា​ប៉ះ​មុខ​អ្នក ពេល​អ្នក​កំពុង​រង់ចាំ​អ្វីមួយ ឬ​ពេល​អផ្សុក អ្នក​គួរ​តែម​រក​អ្វីមួយ​មក​កាន់​លេង​ក្នុង​ដៃ​របស់​អ្នក​។ អ្នក​អាច​កាន់​គ្រាប់​បាល់​ស្ត្រេ​ស ខ្សែដៃ​អង្កាំ ឬ​អង្កាំ​ជ័រ​។
២-​ប្រសិនបើ​អ្នក​បម្រុង​ប៉ះ​មុខ​របស់​អ្នក ពេល​អ្នក​កំពុង​មើល​ទូរទស្សន៍ សូម​ធ្វើការ​ម៉ាស្សា​ដៃ​ជំនួស​វិញ​។ ៣-​ការ​ប៉ាក់ រឺ​ក្រង​គឺជា​វិធី​ដ៏​ល្អ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ដៃ​របស់​អ្នក​ជាប់រវល់​ផង​ដែរ​។
៤-​រក​មូលហេតុ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​អ្នក​ចង់​យកដៃ​ប៉ះ​មុខ​។

ការ​ធ្វើ​ដូច្នេះ ជួយ​អ្នក​ឱ្យ​គិត ទុកជា​មុន​នូវ​ការ​សាកល្បង និង​រៀបចំ​ផែនការ​ដើម្បី​ចៀសវាង​ការ​យកដៃ​ប៉ះ​មុខ​។ ឧទាហរណ៍ តើ​អ្នក​ប៉ះ​មុខ​របស់​អ្នក​ដោយ​មិនដឹង​ខ្លួន​ពេល​អ្នក​កំពុង​អាន អង្គុយ​ក្នុង​ថ្នាក់ ឬ​មើល​ទូរទស្សន៍​ទេ? ឬ​តើ​អ្នក​ប៉ះ​មុខ​អ្នក ពេល​អ្នក​តានតឹង​អារម្មណ៍ រំភើប ខឹង អផ្សុក ឬ​ក្រៀមក្រំ?